Saturday, 31/10/2020 - 15:00|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Long Cốc

Thời khóa biểu

Tài liệu đính kèm: Tải về
THỨTIẾT6A6B7A7B8A9AGhi chú xép
MônThầy (Cô)MônThầy (Cô)MônThầy (Cô)MônThầy (Cô)MônThầy (Cô)MônThầy (Cô)
HAI1Chào cờCô HàChào cờCô HàChào cờCô HồngChào cờThầy ĐứcChào cờCô DungChào cờThầy Nguyện 
2ToánCô HoanTiếng AnhCô LiênCông nghệThầy ĐứcToánCô SựNgữ vănCô DịuSinh họcCô Hà 
3Tiếng AnhCô LiênSinh họcCô HàNgữ vănCô DịuGDCDThầy LongÂm nhạcThầy NguyệnToánCô Sự 
4Tin họcThầy TuyềnNgữ vănCô HàToánCô SựThể dụcThầy HùngGDCDThầy LongNgữ vănCô Dịu 
5Tin họcThầy TuyềnVật líCô DungTiếng AnhCô LiênNgữ vănCô DịuSinh họcThầy ToànLịch sửCô Hà 
BA1Mĩ thuậtThầy ĐàoThể dụcThầy HùngNgữ vănCô DịuSinh họcCô HàToánCô SựVật líCô Dung 
2Công nghệThầy ĐứcNgữ vănCô HàThể dụcThầy HùngNgữ vănCô DịuHóa họcCô HoanToánCô SựĐ/c Hà sử
3Sinh họcCô HàToánCô HoanToánCô SựTiếng AnhCô LiênCông nghệThầy ĐứcNgữ vănCô DịuĐ/c Tuyền
4ToánCô HoanMĩ thuậtThầy ĐàoĐịa líCô HàToánCô SựThể dụcThầy HùngTiếng AnhCô Liên 
5GDCDThầy LongCông nghệThầy ĐứcSinh họcCô HàMĩ thuậtThầy ĐàoTiếng AnhCô LiênHóa họcCô Hoan 
1Vật líCô DungÂm nhạcThầy NguyệnMĩ thuậtThầy ĐàoLịch sửCô HàThể dụcThầy HùngSinh họcCô HàĐ/c Sự
2Ngữ vănCô ĐoanTin họcThầy TuyềnTiếng AnhCô LiênÂm nhạcThầy NguyệnMĩ thuậtThầy ĐàoThể dụcThầy HùngĐ/c Dịu
3Âm nhạcThầy NguyệnTin họcThầy TuyềnThể dụcThầy HùngĐịa líCô HàTiếng AnhCô LiênVật líCô DungĐ/c Hoan
4Thể dụcThầy HùngĐịa líThầy NguyệnVật líCô DungTiếng AnhCô LiênTin họcThầy TuyềnĐịa líThầy Đức 
5Địa líThầy NguyệnSinh họcCô HàLịch sửCô HàCông nghệThầy ĐứcTin họcThầy TuyềnTiếng AnhCô LiênĐ/c Long
NĂM1Tiếng AnhCô LiênNgữ vănCô HàĐịa líCô HàThể dụcThầy HùngToánCô SựNgữ vănCô Dịu 
2Thể dụcThầy HùngNgữ vănCô HàToánCô SựTin họcThầy TuyềnNgữ vănCô DịuÂm nhạcThầy Nguyện 
3Ngữ vănCô ĐoanTiếng AnhCô LiênCông nghệThầy ĐứcTin họcThầy TuyềnĐịa líThầy LongLịch sửCô Hà 
4Công nghệThầy ĐứcToánCô HoanLịch sửCô HàTiếng AnhCô LiênSinh họcThầy ToànTin họcThầy Tuyền 
5    Tiếng AnhCô LiênCông nghệThầy ĐứcHóa họcCô HoanTin họcThầy Tuyền 
SÁU1Tiếng AnhCô LiênThể dụcThầy HùngNgữ vănCô DịuLịch sửCô HàVật líCô DungToánCô SựĐ/c Hà Sinh
2ToánCô HoanTiếng AnhCô LiênNgữ vănCô DịuToánCô SựĐịa líThầy LongCông nghệThầy ĐứcĐ/c Dung
3Ngữ vănCô ĐoanToánCô HoanToánCô SựNgữ vănCô DịuTiếng AnhCô LiênGDCDThầy LongĐ/c Đào
4Ngữ vănCô ĐoanCông nghệThầy ĐứcÂm nhạcThầy NguyệnNgữ vănCô DịuToánCô SựThể dụcThầy HùngĐ/c Toàn
5    GDCDThầy LongSHLThầy ĐứcLịch sửCô HàSHLThầy Nguyện 
BẢY1Sinh họcCô HàLịch sửCô HàTin họcThầy TuyềnToánCô SựNgữ vănCô DịuHóa họcCô HoanĐ/c Hùng
2ToánCô HoanGDCDThầy LongTin họcThầy TuyềnSinh họcCô HàNgữ vănCô DịuToánCô SựĐ/c Nguyện
3Lịch sửCô HàToánCô HoanSinh họcCô HàVật líCô DungToánCô SựNgữ vănCô DịuĐ/c Liên
4SHLCô HàSHLThầy LongSHLThầy TuyềnĐịa líCô HàSHLCô DungNgữ vănCô DịuĐ/c Đức
             Đ/c Đoan
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 10 : 206
Năm 2020 : 6.560